Rejestracja uczestnika

R

Zapisy OTWARTE.

Rejestracja na rekolekcje 12-14.04.2024
Zapisy są równoznaczne z wpłatą na konto
08 8363 0004 0000 2860 2000 0008

W tytule proszę wpisać "Imię i Nazwisko" wpłacającego na rekolekcje.

Opłata za uczestnictwo:
Dzieci do 12 roku życia bez opłat organizacyjnych.

Odbiór identyfikatorów w recepcji w dniu rekolekcji.

Klauzura zgody