Regulamin

R

Regulamin Rekolekcji

Parafię-Rzymskokatolicką pw Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Christianoi” – podmiot organizujący Rekolekcje

 1. Rejestracja Uczestników odbywa się tylko drogą elektroniczną.
 2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani Uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć.
 3. Rekolekcje mogą być skierowane wyłącznie do określonej grupy uczestników co jest określone w procesie rejestracji.
 4. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat rekolekcji.
 5. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów na uczestniczenie w Rekolekcjach i być pod opieką osoby dorosłej.
 6. Dzieci do lat 7 są zwolnione z opłaty rejestracyjnej, ale rodzice maja obowiązek zarejestrować dziecko na stronie rejestracyjnej.
 7. Wydane zaproszenie/identyfikator/ jest jedynym dokumentem upoważniającym do uczestnictwa w Rekolekcjach.
 8. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 9. Zarejestrowanie się i wniesienie opłaty tytułem uczestnictwa w Rekolekcjach jest jednoznaczne z pełnym i aktywnym udziałem w Rekolekcjach.
 10. Osoby które zrezygnują z rekolekcji do 20.04.2018 r. mogą ubiegać się o zwrot wpłaty, po tym terminie nie będą już zwracane wpłaty.
 11. Rekolekcje są prowadzone w duchu Kościoła rzymskokatolickiego.
 12. Opłata za uczestnictwo w Rekolekcjach musi być dokonana w terminie określonym w procesie rejestracji zgłoszenia.
 13. Dane osobowe zbierane w procesie zgłoszenia na Rekolekcje są zbierane i przetwarzane tylko na potrzeby zgłoszenia uczestników. Służą jednoznacznej identyfikacji osoby zgłaszającej się.
 14. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu niezbędnym do realizacji procesu rejestracji, oraz otrzymywania drogą elektroniczną informacji od organizatora zgodnie z Ustawa z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 97 Nr 133 poz. 883.
  W myśl tej ustawy osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane gromadzone przez organizatora oraz prawo do ich poprawiania.
 15. Uczestnik naruszający porządek może zostać usunięty z Rekolekcji przez służby porządkowe bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.
 16. W hali sportowej i na terenie Rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania narkotyków w każdej postaci.
 17. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu, w którym odbywają się Rekolekcje, niebezpiecznych przedmiotów, ostrych narzędzi, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych.
 18. Uczestnik naruszający porządek podczas Rekolekcji i niepodporządkowujący się postanowieniom niniejszego regulaminu może zostać usunięty przez służby porządkowe bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.
 19. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie odbywania się Rekolekcji bez opieki.

Your sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.